Ανδρέας Τσακανίκας

Φωτογραφία. Η διαδρομή μιας εικόνας από τα μάτια έως τον δείκτη του δεξιού χεριού, με ενδιάμεση στάση στην καρδιά.

www.facebook.com/andreas.tsakanikas.9