Τρίτο Έτος / Advance


Έναρξη:
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου


Ώρες σεμιναρίου:
Κάθε Δευτέρα από 19:30 έως 21:30


Διάρκεια:
Από Οκτώβριο 2017 έως Ιούνιο 2018

Φωτογραφία: Ελένη Γεωργιάδη


Το Τρίτο έτος / Advance των μαθημάτων απευθύνεται σε όσους κατέχουν γνώσεις πάνω στη φωτογραφία και επιθυμούν να εμβαθύνουν, αλλά και να διευρύνουν τους φωτογραφικούς τους ορίζοντες. Οι μαθητές του τμήματος θα έχουν και την ευκαιρία να ασχοληθούν με διάφορες θεματικές αλλά και προσωπικά θέματα.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν με την ετήσια έκθεση φωτογραφίας των μαθητών της σχολής τον Ιούνιο.
Το θεωρητικό σκέλος του βασικού προγράμματος είναι μία φορά την εβδομάδα διάρκειας δύο ωρών και φωτογραφία στην πράξη μία φορά τον μήνα (φωτογραφική εξόρμηση).