“Για να προκύψει φωτογραφία που θα μετράει στη ζωή μας…θα πρέπει το μάτι, το μυαλό και η καρδιά να βρίσκονται σε μια ευθεία.”

Henri Cartier-Bresson

https://www.facebook.com/people/Vagia-Vasilopoulou/100006293324633