Διαδρομές:

Συνάντηση διαφορετικών ανθρώπων με κοινό γνώμονα την φωτογραφία.

Φωτογραφία: Τόλης Χατζηγνατίου

Στην φωτογραφική ομάδα Διαδρομές, το μέσο είναι η φωτογραφία και ο προορισμός μας η προσωπική έκφραση.
Τα αντικείμενα, τα πρόσωπα και οι καταστάσεις χρησιμοποιούνται με τρόπο τέτοιο, όχι απαραίτητα για να απεικονίσουν την αλήθεια της δεδομένης στιγμής, όσο για να αποτυπώσουν την αλήθεια του ίδιου του φωτογράφου, μέσα από την μοναδικότητα του δικού του κόσμου…