«Φωτογραφία .

Το μέσο που θα μου χαρίσει τη μαγική στιγμή της εξερεύνησης . Αυτή τη στιγμή που ο χρόνος δεν θα υφίσταται. Το μέσο που μπορεί να αφήσει το υποσυνείδητο ελεύθερο και η αιωνιότητα θα απλώνεται μπροστά μου.»

https://gefphotography.com/