“Η τέχνη λοιπόν, όπως και η επιστήμη, είναι μέσο για να αφομοιώσουμε τον κόσμο, αποτελεί εργαλείο γνώσης του κόσμου, στην διαδρομή των ανθρώπων προς την απόλυτη αλήθεια”

Andrei Tarkovsky

https://www.instagram.com/el_ge0/